Laman Web Rasmi
Kementerian Perusahaan
Perladangan dan Komoditi
(MPIC)

A- A A+
Arial | PT Sans | Century
VISI:
Untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan bagi sektor komoditi dan sebagai pengeluar utama  nilai tambah  yang lebih tinggi berasaskan komoditi dalam pasaran global.
 

MISI:
Untuk memastikan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa dalam industri berasaskan komoditi dan sumbangan mereka kepada pembangunan negara.
 

OBJEKTIF :

  • Untuk memaksimumkan sumbangan industri berasaskan komoditi kepada pendapatan negara termasuk KDNK dan pendapatan tukaran asing.
  • Untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan R & D, teknologi dan perkhidmatan dalam industri berasaskan komoditi.
  • Bagi meningkatkan kecekapan, produktiviti, kualiti dan kemampanan industri utama berdasarkan K-ekonomi.
  • Untuk meningkatkan keupayaan pemasaran disamping meningkatkan bahagian pasaran terutamanya dalam pasaran niche.

FUNGSI UTAMA
  • Menggubal dasar dan strategi pembangunan keseluruhan perladangan dan sektor komoditi.
  • Menyelia jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pengurusan kewangan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Perladangan dan Komoditi.