Laman Web Rasmi
Kementerian Perusahaan
Perladangan dan Komoditi
(MPIC)

A- A A+
Arial | PT Sans | Century

Oleh kerana krisis tenaga dalam tahun 1973-1974, Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar untuk meningkatkan keselamatan tenaga. Sebelum ini, dasar tenaga Malaysia telah memberi tumpuan kepada penggunaan minyak dan gas. Walau bagaimanapun, dasar mengenai Tenaga Diperbaharui telah diperkenalkan pada tahun 2001 untuk mencari alternatif kepada sumber tenaga yang sedia ada.

 

Sebagai langkah untuk meningkatkan keselamatan tenaga, kerajaan telah menggalakkan industri minyak sawit untuk menjalankan penyelidikan mengenai potensi biofuel sambil memberikan bantuan kepada yang sama. Hasilnya, pada tahun 2006, Dasar Biofuel Negara telah dilancarkan untuk menyediakan satu rangka kerja dan peta jalan ke arah memudahkan pembangunan sektor biofuel.

 

Sementara itu, pada tahun 2007 Akta Biofuels Malaysia Industri 666 telah digubal untuk memperkemaskan pelesenan dan mengawal selia industri biofuel negara. Akta ini mula berkuat kuasa pada 1 Ogos, 2008. Selepas itu, pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan penggunaan campuran B5 sebanyak 95 peratus diesel petroleum dan 5 peratus biofuel (kelapa metil ester), yang melibatkan sejumlah 3,900 kenderaan yang dimiliki oleh Malaysia Angkatan Tentera dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara percubaan.

 

Tambahan pula, dengan kerjasama 5 syarikat petroleum utama seperti Petronas Dagangan Berhad, Shell Malaysia Trading Sdn. Berhad., Esso Malaysia Berhad, Chevron Malaysia Berhad dan Boustead Petroleum Marketing Sdn. Berhad, program B5 untuk sektor pengangkutan darat bersubsidi telah dilancarkan di negeri Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka awal Jun 2011. Ia kemudiannya diperluaskan ke negeri Johor bermula Julai 2013.

 

Dengan menggunakan 113,000 tan biodiesel sawit di Wilayah Tengah dan satu lagi 37,000 tan metrik di Wilayah Selatan, penggunaan gabungan biodiesel sawit bagi kedua-dua kawasan dianggarkan pada 150,000 tan metrik setahun. Oleh itu, pelaksanaan B5 mencerminkan komitmen Malaysia ke arah meningkatkan keselamatan tenaga dengan menggantikan diesel petroleum dengan biodiesel sawit. Usaha ini, melalui penggunaan 5 setiap biofuel sawit peratus pada diesel adalah selaras dengan trend global dalam peralihan daripada bahan api fosil kepada penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui dan mesra alam.

 

Selain daripada menggunakan biofuel sebagai pengganti diesel, Program B5 juga menyumbang kepada pengurangan lebih 50 peratus pelepasan gas rumah hijau ke udara dari pembakaran bahan api diesel. Dari segi teknikal, biomaterial ini mengandungi nombor setana yang lebih tinggi yang meningkatkan prestasi enjin dan mengurangkan pelepasan.

 

Kesimpulannya, fungsi Program B5 sebagai strategi serampang dua mata kerajaan dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih serta menstabilkan harga minyak sawit. Adalah dianggarkan bahawa lebih daripada 500,000 tan biodiesel sawit akan menggunakan seluruh negara apabila program ini diperluaskan untuk melindungi Sabah, Sarawak, Labuan dan sektor disubsidi datang Julai 2014.