Laman Web Rasmi
Kementerian Perusahaan
Perladangan dan Komoditi
(MPIC)

A- A A+
Arial | PT Sans | Century

Teluk Intan, 25 Mac 2017 – Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi (MPIC) telah menganjurkan program Hello Komoditi pada 25 Mac 2017 bertempat di Dewan Bandaran, Teluk Intan, Perak. Program bersifat turun padang ini merupakan program  pemangkin bagi menonjolkan perkembangan dan kemajuan terkini di sektor komoditi iaitu sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf kepada pelanggan dan stakeholders industri. Ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat, terutamanya kepada kumpulan sasar iaitu pekebun kecil, para belia dan usahawan komoditi berhubung inovasi dalam sektor komoditi serta pelbagai kemudahan serta bantuan yang disediakan oleh Kerajaan.


Antara pengisian program Hello Komoditi ialah penganjuran seminar, pameran, demonstrasi masakan dan jualan produk komoditi, seminar berkaitan komoditi serta kaunter khidmat nasihat dari pelbagai agensi di bawah MPIC. Penganjuran Seminar Komoditi adalah disasarkan khusus kepada pekebun kecil, belia dan usahawan komoditi. Melalui seminar tersebut para peserta didedahkan dengan pelbagai maklumat mengenai bantuan dan bimbingan komoditi yang disediakan. Seminar ini telah dihadiri oleh seramai 500 orang peserta yang terdiri dari pekebun kecil, masyarakat dan belia tempatan.
Pada sesi sebelah pagi, YB Dato’ Seri Mah Siew Keong, Menteri MPIC turut berkesempatan untuk merasmikan Pusat Khidmat 1Komoditi (1CSC) di Pejabat MPOB Cawangan Teluk Intan bertempat Bandar Baru, Teluk Intan. Pusat Khidmat 1Komoditi (1CSC) merupakan salah satu program transformasi di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC).


Program Hello Komoditi ini telah dirasmikan oleh YB. Dato’ Seri Mah Siew Keong, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Majlis perasmian tersebut turut dihadiri oleh, YB Datuk Seri Hj. Ahmad bin Hamzah, Pengerusi MPOB, YB Datuk Mohd Azhar Jamaludin, Ahli Dewan Undangan Negeri Changkat Jong, Encik Shahrunaim bin Radzali, Pegawai Daerah dan Tanah Hilir Perak, YBrs. Encik Azizan bin Abd Muin, Yang Di-Pertua Majlis Perbandaran Teluk Intan dan YBrs. Encik Toisin Gantor, Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) MPIC dan pegawai-pegawai kanan dari Kementerian dan agensi di bawah MPIC serta ketua-ketua jabatan kerajaan tempatan.

Gambar-Gambar Sekitar Majlis Hello Komoditi Di Teluk Intan Perak: